Aanmelding

Binnenkort ga ik met pensioen. Psychologenpraktijk Draat neemt dan ook geen nieuwe cliënten meer aan. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Wijze van aanmelden

U kunt zich op eigen initiatief bij mij aanmelden. Ook kunt u zich door uw huisarts naar mij laten verwijzen. U krijgt dan van hem/haar een verwijsbrief. Tegenwoordig is het zelfs verplicht een verwijsbrief te hebben om in aanmerking te komen voor een vergoeding via uw zorgverzekeraar.

U kunt op werkdagen telefonisch een afspraak met mij maken (06-31059542).
Mocht u de voicemail krijgen, dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ook kunt u zich per e-mail aanmelden. Vergeet daarbij niet in het e-mailbericht uw naam en telefoonnummer te vermelden. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk op.
Mijn e-mailadres is: psypraktijkdraat@gmail.com

Wachttijd

Na uw aanmelding, streef ik ernaar de eerste afspraak zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Houdt u echter rekening met een eventuele wachttijd. Op dit moment is er een algehele cliëntenstop.

Er wordt onderscheid gemaakt in een aanmeldwachttijd (de tijd waarop u moet wachten alvorens het intakegesprek kan plaatsvinden) en een behandelingswachttijd (de tijd waarop de behandeling daadwerkelijk begint). In mijn praktijk is er geen onderscheid: nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, begint ook de behandeling. De wachttijd is evenmin afhankelijk van waar u als cliƫnt verzekerd bent.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De eerste afspraak

Bij het eerste gesprek dient u de verwijsbrief, uw zorgverzekeringpas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.