Kosten en vergoedingen

Vanaf 2014 is er veel veranderd in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Er wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Psychologenpraktijk Draat is uitsluitend werkzaam in de Generalistische Basis GGZ.

Basisverzekering

Psychologische zorg dat onder de BGGZ valt, wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor dient wel aan de volgende twee criteria te worden voldaan:

  1. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Op de verwijsbrief staat vermeld dat de verwijzing betrekking heeft op psychologische zorg binnen de Generalistische Basis GGZ.
  2. Tijdens het intakegesprek wordt beoordeeld of uw klachten/problemen van dien aard zijn dat er inderdaad sprake is van psychologische zorg binnen de BGGZ. Er vindt een terugkoppeling met uw huisarts plaats en er zal met u besproken worden of een behandeling gestart kan worden. Mocht blijken dat er geen sprake is van psychologische zorg binnen de BGGZ, dan komt de behandeling niet in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Verplicht eigen risico

Er geldt een verplicht eigen risico van € 385,– dat u eerst zelf moet betalen voordat zorgkosten vergoed worden vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Standaard tarieven BGGZ

Vanaf 2019 heeft Psychologenpraktijk Draat geen contracten meer afgesloten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat u na afloop van de behandeling van mij een particuliere nota ontvangt. Ik adviseer u – voor aanvang van de behandeling – navraag te doen bij uw zorgverzekeraar of (een deel van) de behandeling alsnog vergoed kan worden.

De tarieven die ik hanteer, zijn afhankelijk van de te leveren psychologische zorg en worden uitgesplitst in de volgende prestaties:

  • Basis GGZ Kort, voor lichte problematiek/kortdurende behandeling (3–5 sessies): € 470,–
  • Basis GGZ Middel, voor matige problematiek/middellange behandeling (5–9 sessies): € 800,–
  • Basis GGZ Intensief, voor ernstige problematiek/intensieve behandeling (9–12 sessies): € 1.260,–
  • Basis GGZ Chronisch, voor chronische maar stabiele problematiek (9–12 sessies): € 1.160,–

Onverzekerde zorg

Niet alle psychologische zorg komt in aanmerking voor een vergoeding vanuit de basisverzekering. Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld psychische klachten ten gevolge van een echtscheiding, rouwklachten), werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen zijn hiervan uitgesloten.

Voor onverzekerde zorg ontvangt u eveneens een particuliere nota, waarbij het volgende tarief geldt: € 95,– per consult van 45 minuten. In sommige gevallen kunt u onverzekerde zorg gedeeltelijk vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar navraag doen over de exacte vergoeding bij een eerstelijns psycholoog en de daarbij door u te volgen procedure. Deze informatie kunt u ook in uw polisvoorwaarden vinden.

N.B. De tarieven in 2020 zijn hetzelfde gebleven ten opzichte van de tarieven van 2019. U kunt dit desgewenst nakijken in het tarievenoverzicht.