Werkwijze

Intake

In het intakegesprek maken we kennis en worden uw klachten geïnventariseerd.
Naar aanleiding daarvan wordt in het tweede gesprek met u besproken welke stappen er ondernomen kunnen worden en wat de verwachte duur van de behandeling is.
De behandeling is erop gericht om uw problemen weer zo spoedig mogelijk de baas te worden.

Vorm van de behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd op basis van cognitieve gedragstherapie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit een zeer effectieve vorm van therapie is bij diverse klachten. Voor traumaverwerking kan eventueel EMDR worden ingezet. Bij langdurige problematiek kan eventueel schematherapie worden toegepast.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarin psychische klachten of stoornissen behandeld worden door de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag duidelijk te maken. Er wordt een analyse gemaakt van wat de in stand houdende factoren zijn.
Door het aanleren van alternatieve gedachten en gedragingen kan de cirkel doorbroken worden.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze techniek is een effectieve techniek gebleken voor onder andere het verwerken van een schokkende gebeurtenis.
Er wordt doelgericht gewerkt op het trauma en de meeste cliënten ervaren dat er gedurende en na de sessies een proces van verwerking op gang is gekomen. Bij eenmalige traumatische gebeurtenissen (een ongeluk, een ongeval) kan EMDR binnen enkele sessies leiden tot forse klachtvermindering en verbetering in functioneren.

Voor meer informatie: www.emdr.nl

Schematherapie

Schematherapie is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande gedragspatronen waar je last van hebt of waardoor je vastloopt in je leven. De oorsprong van deze patronen is vaak te vinden in het verleden. Negatieve ervaringen in het verleden zoals: verlaten, bekritiseerd, misbruikt, mishandeld, buitengesloten of tekort gedaan worden, leiden soms tot negatieve overtuigingen over jezelf en je omgeving. Deze negatieve overtuigingen worden schema’s genoemd en worden uiteindelijk een soort tweede natuur. Daarom leiden ze vaak tot hardnekkige angst- of stemmingsklachten en langdurige problemen in het persoonlijk functioneren.

In de schematherapie onderzoeken we samen welke schema’s verband houden met jouw problemen. Je leert vervolgens om de invloed van deze schema’s af te zwakken en gezondere schema’s op te bouwen.
Er is aandacht voor ervaringen uit het verleden die geleid hebben tot de vorming van negatieve schema’s. Door deze ervaringen met een meer neutrale, volwassen bril te bekijken, leer je om langzaam afstand te nemen van de negatieve conclusies die je ooit over jezelf of anderen getrokken hebt. Er wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop schema’s doorwerken in je relaties en ook hoe ze in de therapie zelf tot uiting komen.

Afronding

Aan het eind van de behandeling wordt aandacht besteed hoe u verder kunt en hoe om te gaan met een eventuele terugval.